Select your language: English

www.hoithaoso.com là giải pháp dành cho các hội thảo, sự kiện, chương trình huấn luyện, etc cho phép người tham dự có thể sử dụng các thiết bị di động và máy tính có kết nối internet hoặc 3G để theo dõi nội dung trình bày và tương tác trực tiếp với diễn giả (đặt câu hỏi, tham gia survey, polls, etc), giúp tiết kiệm thời gian cho phần Hỏi đáp, nâng cao tính tương tác giữa diễn giả và người nghe, góp phần tạo nên chuyên nghiệp cho sự kiện.

TÌM HIỂU THÊM »